MENU

Menu 15

33.25 €

40 piezas

4nigiri salmo,4nigiri tonyina,2nigiri daurada,2nigira llagosti,4maki salmo,4maki alvocat,4uramaki salmo,4uramaki tonyina,4uramaki alvocat,8maki alvocat amb formatge philadelphia.