Aperitius

Tires de pollastre arrebossades

3.25 €

7 piezas

producte en si mateixa son al-lergens a: cereals, soia, llet els restes al-lergens degut perquè es fregeix en la mateixa fregidora que fregeix altres productes que contingui aquests al·lèrgens.